radoinja

Kanu atrakcija leta 2020

Pošto je počela korona, najednom su počela da se ,,pojavljuju,, razna ,,skrivena mesta,, koje kuda. Jedno od takvih je i Radoinjsko jezero. Ali, Radoinjsko jezero nije skriveno, niti je se iznenada pojavilo od nekud, ono je najnizvodnije jezero na Uvcu … Read More